Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Kontakt

Osobą kontaktową ze strony lekarzy specjalistów jest Pan Prof. Andrzej Szczudlik.

Osobą kontaktową ze strony organizacji alzheimerowskich jest Pani Alicja Sadowska.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12