Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Narodowy Plan Alzheimerowski

Podczas spotkania Koalicji, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2011r. w Warszawie ustalono stanowisko Koalicji dotyczące stworzenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

Kluczowe wnioski i ustalenia:

 • Koalicja wskazała zagadnienia, które powinny się znaleźć w Narodowym Planie Alzheimerowskim:
  • organizacja diagnostyki, w tym badania i opieka realizowana przez lekarza POZ, funkcjonowanie poradni zaburzeń pamięci
  • zasady leczenia, dostęp do nowoczesnego leczenia dla pacjentów (terapii transdermalnej)
  • opieka nad pacjentem
  • edukacja zawodowa lekarzy i pielęgniarek
  • edukacja społeczna
 • Lekarze specjaliści opracują zagadnienia dotyczące diagnostyki, leczenia i edukacji – osobą koordynująca ze strony PTA będzie prof. Andrzej Szczudlik natomiast organizacje alzheimerowskie opiekę nad pacjentem – osobą koordynującą prace będzie Pani Alicja Sadowska
 • Stowarzyszenia alzheimerowskie przedstawiły wstępne założenia w zakresie opieki nad pacjentem, które powinny się znaleźć w Narodowym Planie Alzheimerowskim:
  • konieczność zapewnienia dostępu do nowoczesnych form leczenia i opieki nad pacjentem
  • opracowanie standardów opieki dla osób z zespołami otępiennymi, w tym opieki paliatywnej również w warunkach domowych
  • wsparcie finansowe opieki dla chorych przebywających w domu
  • zapewnienie chorym i opiekunom możliwości udziału w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych
  • stworzenie w polskim prawie instytucji „testamentu na życie”
  • opracowanie programu i zapewnienie środków na działania edukacyjne
  • inicjowanie i prowadzenie badań społecznych i humanistycznych
  • uznanie roli i miejsca organizacji alzheimerowskich
 • Narodowy Program Alzheimerowski powinien być wzorowany na Narodowym Programie Ochrony Zdrowa Psychicznego
 • W tworzenie Narodowego Programu Alzheimera powinno być zaangażowane Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ w bardzo dużym stopniu uczestniczy w leczeniu i w opiece nad pacjentem
 • Zaproponowano, aby narodowy program był Narodowym Programem Chorób Mózgu z programami strategicznymi dla choroby Alzheimera, Parkinsona, udarów mózgu, dla chorób psychicznych

Projekt

Projekt Narodowego Programu Badań Chorób Mózgu Prowadzących Do Otępienia przygotowany z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego - pobierz

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12