Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Cele Koalicji

  • Opracowanie Narodowego Planu Alzheimerowskiego w Polsce

  • Wpisania chorób mózgu do priorytetów polityki zdrowotnej w prezydencji Polski w UE

  • Wspieranie równoległego i racjonalnie przemyślanego funkcjonowania trzech działów medycyny – neurologii, psychiatrii i geriatrii w zajmowaniu się chorobą Alzheimera

  • Wspieranie badań epidemiologicznych, społecznych w Polsce w zakresie choroby Alzheimera, które byłyby punktem wyjścia do opracowania Narodowego Planu

  • Wspieranie społecznej kampanii edukacyjnej dotyczącej choroby Alzheimera z uwagi na bardzo niską świadomość wśród Polaków w tym temacie oraz kampanię edukacyjną dla lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12