Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Członkowie Koalicji

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego:

 • prof. dr hab. med. Maria Barcikowska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Kierownik Kliniki Neurologii i Oddziału Alzheimerowskiego CSK MSWiA w Warszawie,
 • prof. dr hab. med. Andrzeja Szczudlik – Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii CM w Krakowie,
 • prof. dr hab. med. Grzegorza Opala – członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM w Katowicach,
 • profesor IMDiK PAN, dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich:

 • Alicja Sadowska – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
 • Mirosława Wojciechowska – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • prof. dr hab. med. Iwona Kłoszewska – Łódzkie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 • Jolanta Kordacka – Łódzkie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 • Edyta Długosz – Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 • Zygmunt Wierzyński – Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Andrzej Rossa – Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Ambasador Koalicji:

o. Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Koalicja jest zespołem otwartym i w miarę kolejnych prac będzie włączać inne osoby, przedstawicieli różnych środowisk, którzy mogą okazać się pomocni oraz skuteczni w pracach Grupy

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12