Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Opłaty

Warsztaty
Część warsztatowa w dniu 22.09 (sobota) jest niezależna od części plenarnej i składa się z trzech równoległych sesji odbywających się w godzinach 8.30-9.50. Udział w części warsztatowej jest płatny w wysokości 30 pln

Podczas rejestracji proszę zaznaczyć tylko jedną sesję warsztatów w dniu 22.09, w której chcą Państwo uczestniczyć niezależnie od udziału w warsztatach w dniu 21.09 (piątek). Warsztaty w dniu 21.09 są bezpłatne.


Sesje plenarne
Udział w sesjach plenarnych jest płatny:

  • osoby urodzone po 1980 roku – 50 złotych
  • członkowie PTA (z opłaconą składką członkowską) – 80 złotych
  • pozostałe osoby – 120 złotych

Opłatę można wykonać drogą internetową za pośrednictwem naszego partnera www.PayU.pl lub przelewem na rachunek Towarzystwa podając w tytule wpłaty imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Konferencja.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie
ul. Ariańska 7, 31-505 Kraków
Bank CitiHandlowy, rachunek nr: 02 1030 0019 0109 8530 0022 9589

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12