Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Warsztaty

Przed rozpoczęciem sesji plenarnych planowana jest część warsztatowa składająca się z trzech równoległych sesji. Uczestnicy mają do wyboru jeden z trzech poniższych tematów:

 1. Przyłóżkowa ocena funkcji poznawczych
   Prowadzący: dr Aleksandra Klimowicz-Mrowiec, dr Anna Barczak
 2. Ocena zmian w neuroobrazowaniu związanych z zespołami otępiennymi
   Prowadzący: dr Joanna Bladowska, dr Cezary Szary, prof. Marek Sąsiadek, prof. Jerzy Walecki
 3. Praktyczne zasady diagnozowania i farmakologicznego leczenia zaburzeń zachowania
   Prowadzący: prof. Tadeusz Parnowski, dr Agnieszka Borzym

Warsztaty trwają w godz. 8.00-9.30. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne w wysokości 50 pln dla członków PTA lub 60 pln dla pozostałych osób.

Program sesji plenarnych

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-27