Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Warsztaty

Warsztaty odbywają się w godzinach 8.00-9.30. Zobacz szczegółowy program warsztatów tutaj

Sesje plenarne

10.00 – 11.30 Sesja I

Przewodniczący: prof. Tomasz Gabryelewicz

  Nowe rekomendacje IGERO 2011 - prof. Andrzej Szczudlik

  Nowe kryteria diagnostyczne otępienia i choroby Alzheimera - prof. Maria Barcikowska

  Choroba Alzheimera w programie polskiej prezydencji EU - prof. Grzegorz Opala

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.30 Sesja II

Przewodnicząca: prof. Maria Barcikowska

  Patogeneza choroby Alzheimera – rola kanałów wapniowych - prof. Jacek Kuźnicki

  Możliwości określania przedklinicznego stadium choroby Alzheimera - prof. Tomasz Gabryelewicz

  Pierwotna postępująca afazja (PPA) - seria przypadków w świetle nowych kryteriów diagnostycznych - dr Ewa Narożańska, dr Emilia Sitek, dr Bogna Brockuis, prof. Piotr Lass, dr Anna Muraszko-Klaudel, prof. Zbigniew Wszołek, prof. Jarosław Sławek

  Zanik korowy tylny (PCA) - wariant choroby Alzheimera - prezentacja przypadku z nową mutacją - dr Emilia Sitek, dr Ewa Narożańska, prof. Cezary Żekanowski, prof. Jarosław Sławek

13.30 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 14.20 Walne Zebranie Członków PTA

  - zatwierdzenie regulaminu wyborów do władz towarzystwa za pomocą strony internetowej

  - wybór Komisji Wyborczej

  - inne sprawy

14.20 – 17.00 Sesja III

Przewodniczący: prof. Andrzej Szczudlik

  Medyczne problemy terminalnego okresu choroby Alzheimera - dr Alicja Klich-Rączka, prof. Tomasz Grodzicki

  Neuroobrazowanie w otępieniu – standaryzacja badań - prof. Jerzy Walecki

  Zaburzenia pozapoznawcze w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera - prof. Andrzej Szczudlik

  Ubezwłasnowolnienie chorego z otępieniem - mec. Wojciech Wojtal

  Planowy program ćwiczeń fizycznych w leczeniu choroby Alzheimera o łagodnym i umiarkowanym nasileniu - prof. Andrzej Potemkowski, dr Jerzy Kolenda i dr Marcin Ratajczak

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12