Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Neuropsychiatryczne aspekty chorób zwyrodnieniowych mózgu

Konferencja odbyła się w dniach 5-6 listopada 2010 w Krakowie.

Organizatorzy:

Katedra i Klinika Neurologii, UJ CM

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, UJ CM

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, UJ CM

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Fundacja Przyszłość Neurologii

Program konferencji

5 listpada 2010 - Prezentacje przypadków i warsztaty

 • Choroba Huntingtona postać Westphala dr Małgorzata Dec (Klinika Neurologii UJ CM)
 • Objawy psychotyczne jako prodrom choroby Huntingtona dr Bartosz Grabski, dr Marcin Siwek (Klinika Psychiatrii Dorosłych UJ CM)
 • Spektrum zaburzeń ruchowych w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego prof. Andrzej Szczudlik, dr Monika Rudzińska, dr Krzysztof Banaszkiewicz (Klinika Neurologii UJ CM)
 • Interakcje między lekami stosowanymi w psychiatrii i neurologii dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej UJ CM), dr Marcin Siwek (Klinika Psychiatrii Dorosłych, UJ CM)

6 listopada 2010

 • Zaburzenia neuropsychiatryczne w chorobie Parkinsona Prof. Andrzej Szczudlik (Klinika Neurologii UJ CM, Kraków)
 • Leczenie depresji w chorobach zwyrodnieniowych mózgu Dr hab. Dominika Dudek, Dr Marcin Siwek, Dr Bartosz Grabski (Klinika Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Kraków)
 • Obraz i leczenie halucynozy w przebiegu chorób zwyrodnieniowych mózgu Dr hab.Tomasz Sobów (Zakład Psychologii Lekarskiej, UM, Łódź)
 • Impulsywność i irytacja jako fenomeny w chorobach zwyrodnieniowych mózgu Prof. Tadeusz Parnowski (II Klinika Psychiatryczna, IPiN, Warszawa)
 • Zespół dysregulacji dopaminergicznej (hiperseksualizm, gambling i inne zaburzenia kontroli impulsywności) w chorobie Parkinsona Dr Agnieszka Gorzkowska (Klinika Neurologii SUM, Katowice)
 • Zaburzenia poznawcze w chorobie Huntingtona Dr Emilia Sitek (Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, GUM, Gdańsk)
 • Zaburzenia ruchowe po leczeniu psychiatrycznym Dr Monika Rudzińska (Klinika Neurologii UJ CM, Kraków)
 • Obraz psychopatologiczny i leczenie choroby tikowej Prof. Tomasz Wolańczyk (Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, WUM, Warszawa)
 • Obraz kliniczny i leczenie zaburzeń ruchowych w chorobie tikowej Dr Piotr Janik (Klinika Neurologii, WUM, Warszawa)
 • Apatia w chorobach zwyrodnieniowych mózgu Dr Krzysztof Banaszkiewicz (Klinika Neurologii UJ CM, Kraków)
 • Zakończenie konferencji Prof. Andrzej Szczudlik, dr hab. Dominika Dudek

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12