Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Członkowie

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie liczy obecnie 220 członków z czego ponad 70% stanowią lekarze, w większości neurolodzy, psychiatrzy i geriatrzy. Do Towarzystwa należą również psycholodzy, neuropsycholodzy, logopedzi oraz przedstawiciele innych profesji zajmujących się opieką nad chorymi z otępieniem. Lista członków dostępna jest po zalogowaniu.

Przynależność do PTA daje możliwość pełnego korzystania z zasobów edukacyjnych Towarzystwa znajdujących się na stronie internetowej, umożliwia uzyskiwanie informacji dotyczących otępienia, które rozsyłane są drogą mailową jak również daje prawo do zniżek na udział w konferencjach organizowanych przez PTA. Aby zostać członkiem Towarzystwa wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Zgodnie ze statutem o przyjęciu w poczet Towarzystwa decyduje Zarząd Główny, następnie informacja z decyzją Zarządu przesyłana jest osobie aplikującej.

Opłata członkowska wynosi 50 zł rocznie.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12