Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Działalność

Tworzenie standardów postępowania

Obecna działalność Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego ukierunkowana jest na promocję wytycznych w zakresie postępowania z chorymi cierpiącymi na otępienie. W październiku 2011r. została wydana publikacja książkowa pt. "Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego" wydana nakładem wydawnictwa Medisfera. Jest to aktualizacja wytycznych opracowanych w 2006r. przez Interdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępienia (IGERO).

Konferencje

PTA współuczestniczy w organizowaniu konferencji szkoleniowych oraz naukowych, które kierowane są do lekarzy praktyków zajmujących się otępieniem. Najważniejszą imprezą organizowaną przez PTA jest coroczna konferencja naukowo-szkoleniowa. Od lat konferencje PTA cieszą się dużym zainteresowaniem lekarzy, przedstawicieli innych profesji zajmujących się otępieniem oraz firm farmaceutycznych. Co roku konferencja PTA przyciąga ok. 200 uczestników oraz przedstawicieli kilkunastu firm-wystawców.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12