Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Osobowość prawna

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299090, NIP: 6751411327 , REGON: 120784684.

Pobierz statut

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12