Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniu 16 maja 2009 w Hotelu Marriott

Program:

09.30 – 10.00 Nowe osiągnięcia w zakresie genetyki otępienia - prof. Maria Barcikowska (Warszawa)

10.00 – 10.30 Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera - dr hab. Tomasz Gabryelewicz (Warszawa)

10.30 – 11.00 Rola biomarkerów we wczesnym rozpoznaniu i diagnostyce różnicowej choroby Alzheimera - prof. Jerzy Leszek (Wrocław)

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę

11.20 – 12.00 I Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

12.00 – 12.30 Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka otępień naczynio-pochodnych i zwyrodnieniowych - prof. Tomasz Grodzicki (Kraków)

12.30 – 13.00 Delirium jako problem w otępieniu - prof. Barbara Bień (Białystok)

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Depresja i otępienie – związki na poziomie klinicznym i molekularnym - prof. Tadeusz Parnowski (Warszawa)

14.00 – 14.30 Starość okiem przyrodnika - prof. Jerzy Vetulani (Kraków)

14.30 – 15.00 Zaburzenia zachowania w otępieniu - prof. Leszek Bidzan (Gdańsk)

15.00 – 15.30 Leki przeciwpsychotyczne w otępieniu: za i przeciw - prof. Iwona Kłoszewska (Łódź)

15.30 – 16.00 Leczenie prokognitywne – fakty i mity - dr hab. Tomasz Sobów (Łódź)

16.00 – 16.30 Taupatie – podobieństwa i różnice - dr Anna Pfeffer (Warszawa)

16.30 – 17.00 Otępienie w chorobie Parkinsona – jak rozpoznać i jak leczyć - prof. Andrzej Szczudlik (Kraków)

17.00 – 17.10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji, prof. Barcikowska, prof. Szczudlik

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12