Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Neuroobrazowanie chorób i zespołów otępiennych

II Konferencja Naukowa Postępy w Neuroradiologii

Sympozjum "Neuroobrazowanie chorób i zespołów otępiennych", które zostało zorganizowane w ramach cyklu Konferencji "Postępy Neuroradiologii" odbyło się w dniach 20-21 maja 2011 w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Organizatorzy

  • Komitet Fizyki Medycznej i Radiobilogii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk - Przewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Walecki
  • Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie - Przewodniczący Prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne - Przewodniczący Prof. dr hab. Marek Sąsiadek

Wszelkie informacje na temat zjazdu znaleźć można pod adresem http://www.postepyneuroradiologii2011.pl

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12