Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie jest stowarzyszeniem powołanym przez lekarzy i naukowców zajmujących się leczeniem chorych na chorobę Alzheimera i inne choroby powodujące zaburzenia funkcji poznawczych (otępienie) oraz naukowymi badaniami przyczyn tych chorób.

Celem Towarzystwa jest m.in. wspieranie rozwoju profilaktyki i leczenia chorób mózgu prowadzących do otępienia, inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12