Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Rada Naukowa

Maria Barcikowska- neurologia
Barbara Bień- geriatria
Leszek Bidzan- psychiatra
Tomasz Gabryelewicz- psychiatria
Tomasz Grodzicki- geriatria
Leszek Kaczmarek- neurobiologia
Iwona Kłoszewska- psychiatria
Jacek Kuźnicki- neurobiologia
Jerzy Leszek- psychiatria, farmakologia
Paweł‚ P. Liberski- neuropatologia
Grzegorz Opala- neurologia
Tadeusz Parnowski- psychiatria
Anna Pfeffer- neurologia
Andrzej Potemkowski- neurologia
Alicja Sadowska- prezes towarzystwa pacjentów
Tomasz Sobów- psychiatria
Andrzej Szczudlik- neurologia
Jerzy Vetulani- farmakologia

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12