Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Zarząd

Prezes:
prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Viceprezes:
prof. dr hab. med. Maria Barcikowska-Kotowicz
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Polskiej Akademii Nauk im. Mirosława Mossakowskiego
Ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
Viceprezes:
dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Polskiej Akademii Nauk im. Mirosława Mossakowskiego
Ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bień
Klinika Geriatrii UM Białystok
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 69, 71-017 Szczecin

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12