Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Terapia funkcji językowych w schorzeniach neurozwyrodnieniowych


Warsztat

15 listopada 2014 (SOBOTA)
Godz. 8.30 – 10.00

Cel: Warsztat ma na celu przedstawienie metod terapii funkcji językowych oraz ich skuteczności w chorobach otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem afazji pierwotnej postępującej.

Warsztat jest przeznaczony dla osób zajmujących się diagnostyką i terapią chorób otępiennych. Jest skierowany przede wszystkim do neuropsychologów, neurologopedów i logopedów. Do udziału zapraszamy również lekarzy, przede wszystkim neurologów, psychiatrów i geriatrów, zainteresowanych niefarmakologicznymi metodami terapii w chorobach otępiennych.

Program warsztatu

  • Zaburzenia językowe w obrazie klinicznym wybranych chorób otępiennych
  • Terapia funkcji językowych w chorobie Alzheimera
  • Afazja pierwotna postępująca (PPA) - obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne
  • Możliwości i ograniczenia terapii funkcji językowych w PPA
  • Terapia funkcji językowych w niepłynnym wariancie PPA
  • Terapia funkcji językowych w logopenicznym wariancie PPA
  • Terapia funkcji językowych w semantycznym wariancie PPA
  • Edukacja opiekunów pacjentów jako element procesu terapeutycznego

Informacje o prowadzącym warsztat

Dr Emilia Sitek - Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Odbyła liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii w Polsce i w Wielkiej Brytanii (University of Glasgow, University of Oxford, Homerton College w Cambridge, UCL Institute of Neurology w Londynie). Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, m.in. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie. Autorka ok. 40 publikacji neuropsychologicznych, m.in. na temat rzadkich zespołów otępiennych. Członek International Neuropsychological Society, World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders, European Huntington’s Disease Network, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12