Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa wariantów choroby Alzheimera


Warsztat

14 listopada 2014 (PIĄTEK)
Godz. 14.15 - 17.15

Warsztat obejmuje zagadnienia związane z diagnozą i różnicowaniem wariantów choroby Alzheimera (m.in. wariant amnestyczny, czołowy, językowy, wzrokowy oraz apraktyczny) wraz z prezentacją przypadków ilustrujących poszczególne podtypy. Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się diagnostyką chorób otępiennych. Jest prowadzony przez neuropsychologów, stąd kierowany jest głównie do psychologów i neuropsychologów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat diagnostyki choroby Alzheimera z perspektywy neuropsychologicznej. Do udziału zapraszamy również logopedów, neurologopedów oraz lekarzy, przede wszystkim neurologów, psychiatrów i geriatrów, którzy zajmują się pacjentami z otępieniem i pomocne byłyby dla nich informacje na temat diagnozy różnicowej odmiennych typów choroby Alzheimera.

Program warsztatu

Związane z wiekiem zmiany funkcjonowania poznawczego a choroba Alzheimera (AD)

Różnicowanie depresji i wariantu amnestycznego AD

  • Wariant amnestyczny AD – obraz kliniczny i różnicowanie
  • Wariant czołowy AD - obraz kliniczny i różnicowanie
  • Wariant językowy AD (logopeniczna postępująca afazja)– obraz kliniczny i różnicowanie
  • Wariant wzrokowy AD (zanik korowy tylny) – obraz kliniczny i różnicowanie
  • Wariant apraktyczny AD – obraz kliniczny i różnicowanie
  • Genetycznie uwarunkowana AD – obraz kliniczny

Informacje o prowadzących warsztat

Dr Emilia Sitek - Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Odbyła liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii w Polsce i w Wielkiej Brytanii (University of Glasgow, University of Oxford, Homerton College w Cambridge, UCL Institute of Neurology w Londynie). Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, m.in. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie. Autorka ok. 40 publikacji neuropsychologicznych, m.in. na temat rzadkich zespołów otępiennych. Członek International Neuropsychological Society, World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders, European Huntington’s Disease Network, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Dr Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny. Od 13 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów. Jest współautorką ponad 20 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dla psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12