Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Program sesji plenarnych

15 listopada 2014 (SOBOTA)

10.15 – 12.00 Sesja wykładowa I – Biomarkery w chorobie Alzheimera i innych chorobach neurozwyrodnieniowych Przewodniczący: prof. Tomasz Gabryelewicz

  Wczesne biochemiczne markery otępienia Prof. Piotr Lewczuk
  Wczesne neuroobrazowe markery otępienia Prof. Leszek Królicki
  Nowe markery biochemiczne Prof. Barbara Mroczko
  Międzynarodowy program: Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona – BIOMARKAPD Prof. Tomasz Gabryelewicz

12.00 – 12.20 Przerwa dla uczestników: kawa, herbata, ciasteczka

12.20 - 13.30 Sesja wykładowa II – Czynniki ryzyka otępienia Przewodnicząca: prof. Maria Barcikowska

  Nadciśnienie i inne naczyniowe czynniki ryzyka otępienia Prof. Zbigniew Gaciong
  Cukrzyca i otyłość Dr hab. Beata Wojszel
  Depresja i otępienie Prof. Tadeusz Parnowski

13.30 - 14.00 Przerwa na kawę i lunch

14.00 – 15.40 Sesja wykładowa III – Prewencja otępienia Przewodniczący: prof. Tomasz Sobów

  Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu otępienia Prof. Andrzej Ziemba
  Wykształcenie, aktywność umysłowa i socjalna jako czynniki protekcyjne otępienia Dr Anna Barczak
  Dieta jako czynniki protekcyjny otępienia Dr Radosław Magierski
  Czy możliwa jest skuteczna prewencja otępienia? Prof. Tomasz Sobów

15.40 – 16.00 Przerwa

16.00 – 17.00 Sesja wykładowa IV – Leczenie otępienia Przewodniczący: prof. Andrzej Szczudlik

  Klasyczne strategie terapeutyczne Prof. Andrzej Szczudlik
  Nowe strategie terapeutyczne Prof. Maria Barcikowska
  Zapobieganie występowania i leczenie objawów neuropsychiatrycznych Prof. Tomasz Gabryelewicz

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12