Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Żywienie w chorobie Alzheimera

Warsztat bezpłatny
Sponsor: Nutricia

19 października 2013 (SOBOTA)
godz. 8.30 - 10.00

Prowadzący: Profesor dr hab. Bruno Szczygieł, dr hab. med. Stanisław Kłęk

Warsztat kierowany jest do lekarzy prowadzących leczenie pacjentów cierpiących na otępienie alzheimerowskie.

Program szkolenia

  • Rola wybranych składników odżywczych w leczeniu choroby Alzheimera - Prof. Bruno Szczygieł
  • Praktyczne podejście do żywienia klinicznego w przypadku choroby Alzheimera - Doc. Stanisław Kłęk

Opłaty

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.

Informacje o prowadzących

Profesor dr hab. Bruno Szczygieł – jest uznanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie żywienia klinicznego. W I 969 r. objął stanowisko kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej w Warszawie przemianowanej na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. W latach 1969-2000 był kierownikiem Kliniki Chirurgicznej AM. W trakcie ponad 50-letniej pracy w Akademii pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, a w latach 1984-1987 dyrektorem Instytutu Chirurgii w Warszawie. Przez wiele lat był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism: Polski Przegląd Chirurgiczny. Acta Endoscopica Polona, lnfusionstherapic und Klinische Ermihrung (wyd. Karger) i The Joumal of Clinical Nutrition and Gastroenterology (Barcelona). W 1986 r. z jego inicjatywy została powołana Sekcja Żywienia Pozajelitowego i dojelitowego PTL, przekształcona następnie w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Opublikował ponad 200 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących głównie diagnostyki, patogenezy i leczenia chirurgicznego chorób układu pokarmowego oraz leczenia żywieniowego. Wygłosił kilkaset referatów na kongresach międzynarodowych i krajowych. Był redaktorem i współautorem podręcznika pt. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. wydanego przez IZWL w I 994 r. W roku 2000 został powołany w skład Rady nowo tworzonego Wydziału Nauki o Zdrowiu, podjął funkcję kierowniczą w Zakładzie Żywienia Człowieka, którą kontynuuje do chwili obecnej.

dr hab. med. Stanisław Kłęk - specjalista chirurgii ogólnej oraz specjalista chirurgii onkologicznej. Doktor habilitowany nauk medycznych. Od 2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim oraz towarzystwa członkowskiego European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Jako jeden z 24 osób na świecie posiada European ESPEN Diploma on Clinical Nutrition. Jest nauczycielem Leonardo da Vinci Life-Long Learning System. Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza– i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: American Society for Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN), European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12