Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Praktyczne aspekty postępowania w zaburzeniach snu u chorych z otępieniem

Warsztat

19 października 2013 (SOBOTA)
godz. 8.30 - 10.00

Prowadzący: doc. Adam Wichniak

Warsztat jest przeznaczony dla lekarzy i psychologów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad leczenia zaburzeń snu i zaburzeń rytmu okołodobowego u chorych z otępieniem.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Zmiany snu i rytmu okołodobowego związane ze starzeniem się oraz zachorowaniem na otępienie
  • Metody oceny snu i rytmu okołodobowego
  • Interwencje niefarmakologiczne (np. behawioralne) w zaburzeniach snu i rytmu okołodobowego w przebiegu chorób otępiennych
  • Zasady leczenia farmakologicznego zaburzeń snu i rytmu okołodobowego w przebiegu chorób otępiennych
  • Inne niż bezsenności i zaburzenia rytmu okołodobowego zaburzenia snu występujące w zespołach otępiennych (np. zespół bezdechu sennego, zaburzenia zachowania w czasie snu REM, zespół niespokojnych nóg)

Opłaty

Uczestnictwo w warsztacie jest płatne w wysokości 50 pln.

Informacje o prowadzącym

doc. Adam Wichniak - studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad piętnastu lat zajmuje się badaniami nad snem i leczeniem zaburzeń snu.

W 1998 r. ukończył kurs medycyny snu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Następnie przez 18 miesięcy pracował w Ośrodku Medycyny Snu Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu w Ratyzbonie, a w latach 2001-2003 jako stypendysta Max Planck Society w Instytucie Psychiatrii Max Planck Society w Monachium.

Od 2003 jest pracownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od uzyskania habilitacji w maju 2012 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki. Jest również przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Narodowej Fundacji Snu.

Dr hab. n. med. Adam Wichniak posiada specjalizację z psychiatrii, certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12