Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Zastosowanie skali ACE-III w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych oraz w diagnostyce różnicowej

Warsztat

19 października 2013 (SOBOTA)
godz. 8.30 - 10.00

Prowadzący: dr Emilia Sitek

Kurs kierowany jest do psychologów i neuropsychologów oraz lekarzy, przede wszystkim neurologów, psychiatrów i geriatrów, którzy w swojej codziennej praktyce mają kontakt z osobami z otępieniem i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przesiewowej oceny funkcji poznawczych.

W ramach kursu omówiony zostanie test Addenbrooke Cognitive Examination Revised (ACE-R) oraz jego nowa wersja: ACE-III. ACE-III to przesiewowa metoda oceny funkcji poznawczych, która obejmuje ocenę uwagi i orientacji, funkcji językowych, fluencji słownej, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz pamięci. ACE-III znajduje zastosowanie we wstępnej diagnostyce różnicowej chorób otępiennych oraz w przypadkach gdy kompleksowa ocena neuropsychologiczna nie jest możliwa do przeprowadzenia. Test ten jest również bardzo użyteczny w ocenie progresji zaburzeń poznawczych.

ACE-III jest aktualnie dostępny w wersji brytyjskiej i australijskiej. Wkrótce będzie dostępna online wersja polska przygotowywana m.in. przez zespół dr Emilii Sitek z GUMed oraz dr Magdaleny Sendereckiej z UJ. Właścicielem praw autorskich do testu jest prof. John Hodges, który wyraża zgodę na jego bezpłatne stosowanie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.

Na stronie internetowej Neuroscience Research Australia dostępne są dotychczas udostępnione wersje testu ACE-III, FAQ oraz film szkoleniowy nt. zastosowania ACE-III. Zachęcamy osoby zainteresowane warsztatem do zapoznania się z anglojęzyczną wersją skali i filmem, aczkolwiek nie jest to warunkiem udziału w warsztacie.

http://www.neura.edu.au/frontier/research/test-downloads/

Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe oraz świadectwo w uczestnictwa.

Program szkolenia

  • ACE-III na tle innych dostępnych metod przesiewowej oceny funkcji poznawczych
  • ACE-R oraz ACE-III: porównanie obu wersji testu
  • Przeprowadzanie badania, ocena i interpretacja wyników ACE-III
  • ACE-III w diagnostyce różnicowej (choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego oraz otępienia z ciałami Lewy’ego)
  • Ocena progresji zaburzeń poznawczych z użyciem ACE-III

Opłaty

Uczestnictwo w warsztacie jest płatne w wysokości 50 pln.

Informacje o prowadzącym

Dr Emilia Sitek – specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog. Zajmuje się pracą kliniczną w ramach Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku i pracą naukowo-dydaktyczną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w zespole prof. Jarosława Sławka. Aktualnie zajmuje się głównie diagnostyką neuropsychologiczną w kierunku schorzeń neurodegeneracyjnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół otępienia czołowo-skroniowego, choroby Huntingtona, Parkinsona oraz atypowych zespołów parkinsonowskich. Jest współautorką ok. 30 publikacji z zakresu neuropsychologii, m.in. nt. zespołów otępiennych. Większość jej prac to owoc interdyscyplinarnej współpracy, m.in. z neurologami, neuroradiologami i specjalistami medycyny nuklearnej. Członek PTA, International Neuropsychological Society oraz European Huntington’s Disease Network. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diagnozy neropsychologicznej od roku 2010.

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12