Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Program sesji plenarnych

19 października 2013 (SOBOTA)

10.15 – 11.45 Sesja wykładowa I Przewodniczący: prof. Andrzej Szczudlik

  Od morfometrii do obrazowania β-amyloidu – postęp w zakresie neuroobrazowania choroby Alzheimera Prof. Jerzy Walecki
  Developments in understanding of Fronto-Temporal Lobar Degeneration Prof. Julie Snowden
  Otępienie czołowo-skroniowe i schizofrenia – wspólne mechanizmy Prof. Michał Harciarek

11.45 – 12.05 Przerwa dla uczestników: kawa, herbata, ciasteczka

12.05 – 13.15 Sesja wykładowa II Przewodniczący: prof. Tomasz Gabryelewicz

  Czy skargi na problemy z pamięcią są tożsame z deficytami amnestycznymi? Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z dysfunkcjami emocjonalnymi Dr Anna Barczak
  Rozpoznawanie agrawacji i symulacji w badaniu funkcji poznawczych Dr Emilia Sitek
  Zaburzenia poznawcze- czy zawsze otępienie? Dr Alicja Klich-Rączka, Tomasz Grodzicki

13.15 – 13.50 Przerwa dla uczestników: lunch

13.50 – 15.20 Sesja Sponsorowana (Novartis) "BY W PEŁNI DŁUŻEJ BYĆ RAZEM"

  Standardy postępowania w leczeniu i opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera Prof. Maria Barcikowska-Kotowicz
  Nowe perspektywy w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera – korzyści dla lekarza i opiekuna Prof. Tomasz Gabryelewicz

15.20 – 15.30 Przerwa

15.30 - 16.50 Sesja wykładowa III Przewodnicząca: prof. Maria Barcikowska-Kotowicz

  Interakcje leków u chorych z otępieniem Dr Jarosław Woroń
  Zaburzenia snu w zespołach otępiennych Dr hab. Adam Wichniak
  Leczenie zaburzeń zachowania i objawów psychologicznych w otępieniach Dr Radosław Magierski
  Znaczenie diety i aktywności fizycznej w rozwoju i terapii choroby Alzheimera Prof. Tomasz Gabryelewicz

16.50 - 17.30 Krótkie doniesienia

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12