Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Opłaty

Kursy i warsztaty
Kursy w dniu 18.10 (piątek) oraz warsztaty w dniu 19.10. (sobota) odbywają się niezależnie od części plenarnej. Opłaty za udział w kursach i warsztatach są następujące

 • Kursy (jeden do wyboru):
  • Kurs "Otępienie" (część I i II) 400 pln
  • Kurs "Choroby neurodegeneracyjne - neuropsychologiczna diagnoza różnicowa" (część I i II) 200 pln
 • Warsztaty (jeden do wyboru):
  • Zastosowanie skali ACE-III w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych oraz w diagnostyce różnicowej 50 pln
  • Praktyczne aspekty postępowania w zaburzeniach snu u chorych z otępieniem 50 pln
  • Żywienie w chorobie Alzheimera bez opłat

Sesje plenarne
Udział w sesjach plenarnych jest płatny:

 • członkowie PTA (z opłaconą składką członkowską) 150 pln
  W celu uniknięcia naliczenia wyższej opłaty za udział w konferencji Członkowie PTA proszeni są o opłacenie składek członkowskich przed dokonaniem rejestracji na konferencję.
 • osoby urodzone po 1981 roku 80 pln
  Aby skorzystać ze zniżki dla osób urodzonych po 1981 roku, należy przesłać skan dowodu tożsamości potwierdzającego datę urodzenia na adres konferencja@alzheimerpolska.pl
 • Autorzy przypadków klinicznych i innych prac oryginalnych wybranych do prezentacji w sesji "Krótkie doniesienia" BEZ OPŁAT
 • pozostałe osoby 250 pln

Opłatę można wykonać drogą internetową za pośrednictwem naszego partnera www.PayU.pl lub przelewem na rachunek Towarzystwa podając w tytule wpłaty imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Konferencja.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie
ul. Ariańska 7, 31-505 Kraków
Bank CitiHandlowy, rachunek nr: 02 1030 0019 0109 8530 0022 9589

Aby się zarejestrować na konferencję kliknij:

:: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ::

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-27