Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

Kurs doskonalący w dziedzinie "Psychogeriatrii" dla lekarzy

Termin

13.04-21.06.2013

Organizator

Stowarzyszenie im. Sue Ryder

Miejsce

  • Solec Kujawski (cześć teoretyczna)
  • Bydgoszcz (cześć stażowa)

Charakterystyka kursu

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii. Program kursu jest rezultatem współpracy specjalistów różnych dziedzin, mających wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami psychiatrycznymi i neurologicznymi w wieku podeszłym. Głównym kryterium doboru tematów i materiałów szkoleniowych było pragnienie zebrania maksimum wiedzy niezbędnej dla lekarza pragnącego skutecznie pracować z pacjentem psychogeriatrycznym. Zajęcia prowadzone są przez lekarzy (psychiatrów i neurologów) oraz psychologów.

Uczestnicy kursu

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy zatrudnionych i/lub mających własną praktykę lekarską.

Plan zajęć

Kurs będzie obejmował część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia teoretyczne kursu będą realizowane w formie ćwiczeń i wykładów. Łączny wymiar 16 godzin szkolenia teoretycznego, rozłożonych na 2 dni szkoleniowe. Po ukończeniu części teoretycznej uczestnicy szkolenia wezmą udział w części praktycznej, obejmującej zajęcia stażowe od opieką lekarzy psychiatrów i neurologów oraz psychologów (łącznie 10 godzin stażowych – 6 pod opieką lekarza i 4 pod opieką psychologa).

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12