Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Warszawa, 5 listopada 2011

Miejsce

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie
 • Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny

 • Andrzej Szczudlik – przewodniczący
 • Maria Barcikowska
 • Tomasz Gabryelewicz

Rejestracja i opłaty

Udział w sesjach plenarnych jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej. Opcjonalny udział w warsztatach poprzedzających część plenarną jest płatny w wysokości 50 pln dla członków PTA, którzy regularnie opłacają składki członkowskie lub 60 pln dla pozostałych osób.

Punkty edukacyjne

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 9 punktów edukacyjnych.

Ramowy program konferencji

Warsztaty

Uczestnicy mają do wyboru jeden z trzech poniższych tematów:

 1. Przyłóżkowa ocena funkcji poznawczych
   Prowadzący: dr Aleksandra Klimowicz-Mrowiec, dr Anna Barczak
 2. Ocena zmian w neuroobrazowaniu związanych z zespołami otępiennymi
   Prowadzący: dr Joanna Bladowska, dr Cezary Szary, prof. Marek Sąsiadek, prof. Jerzy Walecki
 3. Praktyczne zasady diagnozowania i farmakologicznego leczenia zaburzeń zachowania
   Prowadzący: prof. Tadeusz Parnowski, dr Agnieszka Borzym

Sesje plenarne

10.00 – 11.30 Sesja I
Przewodniczący: prof. Tomasz Gabryelewicz

  Nowe rekomendacje IGERO 2011 - prof. Andrzej Szczudlik
  Nowe kryteria diagnostyczne otępienia i choroby Alzheimera - prof. Maria Barcikowska
  Choroba Alzheimera w programie polskiej prezydencji EU - prof. Grzegorz Opala

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.30 Sesja II
Przewodnicząca: prof. Maria Barcikowska

  Patogeneza choroby Alzheimera – rola kanałów wapniowych - prof. Jacek Kuźnicki
  Możliwości określania przedklinicznego stadium choroby Alzheimera - prof. Tomasz Gabryelewicz
  Pierwotna postępująca afazja (PPA) - seria przypadków w świetle nowych kryteriów diagnostycznych - dr Ewa Narożańska, dr Emilia Sitek, dr Bogna Brockuis, prof. Piotr Lass, dr Anna Muraszko-Klaudel, prof. Zbigniew Wszołek, prof. Jarosław Sławek
  Zanik korowy tylny (PCA) - wariant choroby Alzheimera - prezentacja przypadku z nową mutacją - dr Emilia Sitek, dr Ewa Narożańska, prof. Cezary Żekanowski, prof. Jarosław Sławek

13.30 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 14.20 Walne Zebranie Członków PTA

  - zatwierdzenie regulaminu wyborów do władz towarzystwa za pomocą strony internetowej
  - wybór Komisji Wyborczej
  - inne sprawy

14.20 – 17.00 Sesja III
Przewodniczący: prof. Andrzej Szczudlik

  Medyczne problemy terminalnego okresu choroby Alzheimera - dr Alicja Klich-Rączka, prof. Tomasz Grodzicki
  Neuroobrazowanie w otępieniu – standaryzacja badań - prof. Jerzy Walecki
  Zaburzenia pozapoznawcze w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera - prof. Andrzej Szczudlik
  Ubezwłasnowolnienie chorego z otępieniem - mec. Wojciech Wojtal
  Planowy program ćwiczeń fizycznych w leczeniu choroby Alzheimera o łagodnym i umiarkowanym nasileniu - prof. Andrzej Potemkowski, dr Jerzy Kolenda i dr Marcin Ratajczak

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12