Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Adres: ul. Ariańska 7/1, 31-505 Kraków

Email: kontakt@alzheimerpolska.pl

IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Warsztaty

Warsztaty odbywają się w piątek (21.09) w godzinach 16.00-19.00 oraz w sobotę (22.09) w godzinach 8.30- 9.50. Zobacz szczegółowy program warsztatów tutaj

Sesje plenarne

10.00 – 11.15 Sesja I: Patofizjologia i diagnostyka
Przewodniczący: prof. Andrzej Szczudlik

  Rezerwa poznawcza w prewencji i diagnostyce choroby Alzheimera - prof. Maria Barcikowska
  Nietypowe prezentacje choroby Alzheimera - wariant czołowy - dr Anna Pfeffer
  Łagodne zaburzenia poznawcze i otępienie w chorobie Parkinsona - dr Emilia Sitek, prof. Jarosław Sławek

11.15 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.25 Sesja II: Leczenie
Przewodnicząca: prof. Maria Barcikowska

  Trudności farmakoterapii w geriatrii – nowe wytyczne - prof. Barbara Bień
  Leczenie zaburzeń poznawczych i neuropsychiatrycznych w otępieniach - prof. Tomasz Gabryelewicz
  Leczenie prokognitywne – kiedy rozpocząć i kiedy skończyć? - prof. Andrzej Szczudlik
  Leczenie otępienia przy współistniejących schorzeniach internistycznych - dr Alicja Klich-Rączka, prof. Tomasz Grodzicki

13.25 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 14.20 Walne Zebranie Członków PTA

  - sprawozdanie Komisji Wyborczej
  - dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
  - inne sprawy

14.20 – 15.00 Sesja III: Krótkie doniesienia

  Biomarkery choroby Alzheimera a funkcjonowanie poznawcze u pacjentów z Łagodnymi zaburzeniami poznawczymi - M. Mandecka, A. Barczak, M. Chodakowska – Żebrowska, A. Filipek– Gliszczyńska, M. Nesteruk, A. Pfeffer – Baczuk, R. Żurko , M. Styczyńska, T. Gabryelewicz, M. Barcikowska
  Wariant czołowy otępienia czołowo–skroniowego – opis przypadku zawiązanego z mutacją S305N genu białka tau - M. Mandecka, A. Pfeffer – Baczuk, C. Szary, M. Berdyński, C. Żekanowski, M. Barcikowska
  Majaczenie wywołane błędem w dawkowaniu leku nasennego u 100-letniej kobiety z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i depresją - Katarzyna Broczek
  Współistnienie kilku odwracalnych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych u pacjenta z naczyniopochodnymi zmianami w mózgu – opis przypadku - - Katarzyna Broczek
  Parkinsonizm polekowy u pacjenta geriatrycznego: opis przypadku - Agnieszka Wojskowicz, Barbara Bień
  Montreal Cognitive Assessment jako nowy test przesiewowy w wykrywaniu zaburzeń funkcji poznawczych u osób z chorobą Huntingtona - Paweł Moskal, Krzysztof Banaszkiewicz, Elżbieta Klimiec, Michał Błaż, Anna Starowicz-Filip, Andrzej Szczudlik

15.00 – 17.00 Sesja IV: Problemy diagnostyki i terapii
Przewodniczący: prof. Tomasz Gabryelewicz

  Niefarmakologiczne metody postępowania w zaburzeniach behawioralnych towarzyszących otępieniom - dr Radosław Magierski, prof. Tomasz Sobów, prof. Iwona Kłoszewska
  Nowe podejście terapeutyczne w depresji i otępieniu - prof. Tadeusz Parnowski
  Markery choroby Alzheimera w płynie mózgowo-rdzeniowym - dr Maria Styczyńska
  Ocena nasilenia otępienia - dr Anna Barczak

webmaster

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-12